چه کسی بر صندلی ریاست سازمان سینمایی تکیه می زند؛ آقای قائم مقام یا گزینه ای دیگر؟!

حسین انتظامی، محمود اربابی و محمد احسانی به عنوان گزینه های جدی ریاست سازمان سینمایی معرفی شدند که هیچ کدام گزینه قطعی نیستند و جامعه سینمایی کشور بایستی منتظر تصمیم وزیر ارشاد باشند که به چه کسی این مسئولیت واگذار خواهد شد. - چه کسی بر صندلی ریاست سازمان سینمایی تکیه می زند؛ آقای قائم مقام یا گزینه ای دیگر؟! حسین انتظامی، محمود اربابی و محمد احسانی به عنوان گزینه های جدی ریاست سازمان سینمایی معرفی شدند ...
منبع خبر: شعار سال
دسته بندی خبر: سیاسی