چه اتفاقی برای ایران افتاده که آقای بازیگر، اقامت کانادا را هدیه به فرزندش می داند؟

قطعاً سام درخشانی در این فضا تنها نیست و طیف وسیعی از چهره ها از جمله گروهی از سینماگران اقامت یا تابعیت دیگر کشورها را به دست آورده اند و گروهی دیگر نیز در پی تابعیت دوم هستند. -
منبع خبر: تابناک
دسته بندی خبر: سیاسی