چهل و هشت ساله اما جوان

آموزش و تعلیم و تربیت یکی از موضوع های مهم جوامع بشری است که می تواند حال و آینده یک کشور را بسازد، به همین خاطر هم رسانه های گوناگون به این موضوع توجه خاصی نشان داده و آن را در رئوس برنامه های خود قرار داده اند. - به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، سینما به عنوان هنر هفتم که تاثیری کلیدی بر طیف های مختلف جامعه دارد، همواره بر آموزش نیز تاثیرگذار بوده و به شکل غیرمستقیم در این وادی حضور پیدا کرده است.از برخی فیلم ...
منبع خبر: ایرنا
دسته بندی خبر: فرهنگی