چهره هایی که به صورت تصادفی مشهور شدند

برخی از بازیگران به صورت کاملاً اتفاقی وارد عرصه بازیگری شده و به شهرت می رسند. برخی اوقات یک شخص فعال در حوزه سینما آن ها را در خیابان می بیند، در یک پیتزافروشی یا در فرودگاه.