چهارشنبه های سینما، رویکردی برای آشنایی با فیلم سازی

حضور جوانان و پیشکسوتان در چهارشنبه های سینمایی موجب می شود، فیلم سازان ضمن آشنایی با سبک های مختلف فیلم سازی، بتوانند فیلم ها را از زوایای مختلف تحلیل کنند. –
منبع خبر: واحد مرکزی خبر
دسته بندی خبر: فرهنگی