چقدر سینما خوب است…

21 شهریور ماه روز ملی سینماست و در تقویم کشورمان این روز ثبت شده است، همه ما با سینما ارتباطی عمیق و درونی داریم، شاید بتوان بدون اغراق گفت هر شخصی در درون خودش یک لحظات بیادماندنی، تاثیرگذار و احساسی با فیلم یا لحظاتی از فیلمی داشته است که هر گاه یادش می افتد انگار بخشی از زندگی خودش را مرور می کند.
منبع خبر: ایران آنلاین
دسته بندی خبر: سیاسی

چقدر سینما خوب است…

21 شهریور ماه روز ملی سینماست و در تقویم کشورمان این روز ثبت شده است، همه ما با سینما ارتباطی عمیق و درونی داریم، شاید بتوان بدون اغراق گفت هر شخصی در درون خودش یک لحظات بیادماندنی، تاثیرگذار و احساسی با فیلم یا لحظاتی از فیلمی داشته است که هر گاه یادش می افتد انگار بخشی از زندگی خودش را مرور می کند.
منبع خبر: ایران آنلاین
دسته بندی خبر: سیاسی