چرا یک نهاد دولتی باید نماینده ایران را به اسکار معرفی کند؟

بنیاد سینمایی فارابی در گزارشی رسمی درباره ی روند انتخاب فیلم توسط این بنیاد برای معرفی به اسکار سخن گفته است و به این پرسش که چرا یک نهاد دولتی باید نماینده ایران را به اسکار معرفی کند؟ پاسخ داده است. - بنیاد سینمایی "فارابی" در گزارشی رسمی درباره ی روند انتخاب فیلم توسط این بنیاد برای معرفی به اسکار سخن گفته است و به این پرسش که چرا یک نهاد دولتی باید نماینده ایران را به اسکار معرفی کند؟ پاسخ داده ...
منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: فرهنگی