چرا یک برنامه تلویزیونی به قهرمان‌کُشی اصرار دارد؟

سینماپرس: اصولاً رسالت رسانه‌ملی برجسته کردن ویژگی‌های یک اسطوره است یا پرداختن به گفته‌های بدون سند درباره یک ماجرای بدون پاسخ یک اسطوره قهرمان!