چرا پرونده پزشکی کیارستمی فراموش شد؟

سه سال از مرگ ناگهانی عباس کیارستمی می گذرد؛ مرگی که اگرچه هنوز اما و اگرهایی پشت آن پنهان مانده ولی هرچه زمان می گذرد تب و تاب روزهای اول برای روشن شدن حقیقتش کمتر می شود. – حتماً همه کسانی که عباس کیارستمی را می شناختند یا لااقل خبرهای زمان درگذشت او را شنیده بودند، خوب به یاد دارند که پرونده پزشکی این کارگردان بنام سینمای ایران با آن شهرت بین المللی در چه سطح وسیعی از جامعه بازخورد پیدا کرد و حساسیت عمومی …
منبع خبر: عصر شهروند
دسته بندی خبر: فرهنگی