چرا نمایش‌های ‌اشرافی، تیر خلاص به این هنر مردمی هستند؟ / تئاتر میدانی ضدحمله به تئاتر ‌اشرافی!

سینماپرس: ضعف مدیریت تئاتر و تأثیر آن بر رشد نمایش‌های ‌اشرافی و ورود سرمایه‌های مشکوک به این عرصه، نکته‌ای است که بسیاری از هنرمندان تئاتر بر آن صحه می‌گذارند.