چرا مسعود کیمیایی فیلمساز مهمی است؟

بخش پررنگی از هویت مندی مسعود کیمیایی در سینما و ادبیات را در کلام و ادبیات و واژگان منحصر به فرد او و شیوه دیالوگ نویسی اش می توان سراغ گرفت. – بخش پررنگی از هویت مندی مسعود کیمیایی در سینما و ادبیات را در کلام و ادبیات و واژگان منحصر به فرد او و شیوه دیالوگ نویسی اش می توان سراغ گرفت. به گزارش ایسنا، جواد طوسی در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: 1- بخش مهمی از تاریخ و پیکره سینما ریشه در قصه و روایت و قهرمان …
منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: فرهنگی