چرا مسعود کیمیایی فیلمساز مهمی است؟

بخش پررنگی از هویت مندی مسعود کیمیایی در سینما و ادبیات را در کلام و ادبیات و واژگان منحصر به فرد او و شیوه دیالوگ نویسی اش می توان سراغ گرفت. – ، روزنامه اعتماد – جواد طوسی: 1- بخش مهمی از تاریخ و پیکره سینما ریشه در قصه و روایت و قهرمان پردازی و نمایش دارد. مسعود کیمیایی در یکی از مقاطع حساس اجتماعی/ سیاسی این سرزمین در اواخر دهه 40، طرحی نو در انداخت و به این واژه ها و عناصر در سینمای به تکرار رسیده و در سطح …
منبع خبر: خبر داغ
دسته بندی خبر: فرهنگی