چرا لازانیا در سینماهای شهرداری نمایش داده نشد؟

موسسه تصویر شهر علت عدم اکران برخی فیلم ها را در سینماهای این مجموعه اعلام کرد. - به گزارش تهران 24 ، موسسه تصویر شهر علت عدم اکران برخی فیلم ها را در سینماهای این مجموعه تعداد فیلم های اکران شده و محدودیت در انتخاب عنوان کرد. در پی اعتراض تهیه کننده فیلم لازانیا مبنی بر عدم نمایش فیلمش در سینماهای این موسسه لازم به توضیح است تعداد فیلم هایی که روانه اکران می شوند و نسبت آن به ظرفیت اکران سینماهای موسسه تصویر ...
منبع خبر: تهران 24
دسته بندی خبر: فرهنگی