چرا طرح اکران افطار تا سحر موفق نبود؟

لزوم برنامه ریزی در طول سال برای اجرای مناسب طرح اکران افطار تا سحر ،موفقیت این طرح را ضمانت خواهد کرد. - مطلع نبودن مردم از وجود طرح اکران افطار تا سحر لزوم برنامه ریزی برای معرفی آن در طول سال را آشکار می سازد، تا این طرح علاوه بر تهران در تمام نقاط کشور فراگیر شود. توجه به سینما ها در مراکز استان ها و شهرستان ها کمک شایانی به طرح افطار تا سحر خواهد کرد زیرا جشنواره فیلم فجر نیز در تهران متمرکز است و فیلم ...
منبع خبر: فانوس نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی