چرا سلبریتی‌هایِ درگیر پدید سلبریتیسم، دنبال لایک و فالوور هستند؟

سینماپرس: با روی کار آمدن شبکه‌های اجتماعی پدیده سلبریتیسم بر سلبریتی سایه افکنده است؛ اما به راستی چرا نباید به اظهار نظرهای برخی سلبریتی‌ها اعتماد کرد؟