چرا سردبیر مصری‌ها به شبکه تلویزیونی هوسا حمله کرد؟

سینماپرس: سردبیر مهمترین رسانه مکتوب دولتی مصر هر آنچه را که خواست قلبی عربستان و آمریکا در متهم نشان دادن ایران است و انواع فعالیت‌های عجیب را نثار شبکه‌ای کرده که تازه در حال راه‌اندازی است.