چرا رشیدپور جای مهران مدیری را در برنامه «هفت» گرفت؟

این انتخاب اسباب شگفتی اهالی سینما را در پی داشته، چرا که اگرچه این مجری در چند فیلم سینمایی مجموعاً چند سکانس بازی کرده اما واقعیت آن است که رشیدپور اساساً چهره سینمایی محسوب نمی شود و شناختی از اهالی سینما، تاریخچه سینما و مباحث فنی، سوابق فیلمسازان و… ندارد و به تعبیر معمول، بر این حوزه سوار نیست.