چرا رای جمع کن های روحانی حرفی برای گفتن ندارند؟

سینماپرس: با تعدادی از سلبریتی های حامی رئیس جمهور در زمان انتخابات تماس گرفتیم تا نظرشان را در مورد عملکرد دولت و نیز حمایت آنان از روحانی جویا شویم.