چرا دولت بودجه‌ریزی عملیاتی را فقط در صداوسیما اجرا می‌کند؟

سینماپرس: دولت بعد از هجمه‌های سنگین در محافل رسانه‌ای و فشار اصحاب فرهنگ و هنر ادعا کرده که قطع بودجه صداوسیما ربطی به «گاندو» نداشته است.