چرا در سینمای ایران فیلم ترسناک ساخته نمی شود؟

همانگونه که تولید آثار کمدی و خنداندن مخاطبان سخت است تولید آثاری با ژانر وحشت و ترساندن مخاطبان نیز کار سختی است. ما در ژانر طنز هنرمندان موفقی داریم اما در ژانر ترسناک فاقد نیروهای کارآمد هستیم. - نظر داشت که تولید چنین آثاری کار سختی است. همانگونه که تولید آثار کمدی و خنداندن مخاطبان سخت است تولید آثاری با ژانر وحشت و ترساندن مخاطبان نیز کار سختی است. ما در ژانر طنز هنرمندان موفقی داریم اما در ژانر ترسناک ...
منبع خبر: افکارنیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی