چرا خوانندگان مدعی همراهی با مردم کنسرت رایگان برگزار نمی‌کنند؟!

سینماپرس: برخی از هنرمندان در هفته های گذشته با منت های بسیاری که بر سر مردم گذاشتند، کنسرت هایشان را لغو کردند.