چرا «خز بازی» ساره بیات جنجال‌برانگیز است؟

سینماپرس: پوست حیوانات زیباست؛ داشتن پوششی از خز بسیار جذاب است؛ اما صرفا روی تن حیوانات، نه روی بدن ما انسان‌ها.