چرا حاتمی‌کیا برای جامعه سینمایی و غیرسینمایی اهمیت دارد؟

سینماپرس: ابراهیم حاتمی کیا از جمله کارگردانی است که در مرکز توجه اهالی خاص و عام سینما قرار دارد.