چرا بینوایان واقعی، تماشاگرانِ تئاتر بینوایان هستند!

ما پنج سال پیش بیانیه ای مبنی بر مخالف بودنمان در این قضیه دادیم. ابزاری کردن هنرمند و این که ما از یک ستاره سینما دعوت کنیم تئاتر بازی کند، به نظر من کار خائنانه ای است! این اتفاق، –
منبع خبر: تابناک
دسته بندی خبر: فرهنگی