چرا به قرنطینه شدن هر چیزی معترض شدیم به جز مسجد و نماز جماعت؟

سینماپرس: در شرایطی که بسیاری از مساجد شرایط لازم برای رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی را دارند، تداوم تعطیلی نماز جماعت جای تأمل دارد.