چرا برش های سیاسی زندگی حضرت امام (ره) در بانو قدس ایران حذف شد

این فیلم مستند هیچ شعاری ندارد و هر چه در فیلم گفته شد بر اساس واقعیت و اسناد و مدارک است و من نیز برایم لطافت رابطه بانو و امام خمینی مهم بود. – مصطفی رزاق کریمی کارگردان فیلم مستند بانو قدس ایران درباره این مستند و مراحل ساخت آن به خبرنگار سینمایی شبستان گفت: نزدیک به یک سال تحقیق و پژوهش روی موضوع فیلم طول کشید، 5 ماه به نگارش سناریو اختصاص یافت چون چندین بار نگارش شد و در نهایت، پس از تکمیل شدن سناریو، کار …
منبع خبر: شبستان
دسته بندی خبر: فرهنگی