چرا بدون تاریخ – بدون امضاء به اسکار راه پیدا نکرد؟

آکادمی اسکار نامزدهای بخش های نه گانه دریافت جایزه اسکار سینمایی را اعلام کرد. از ایران فیلم بدون تاریخ – بدون امضاء نتوانست نظر عمومی اعضای آکادمی را به خود جلب کند و عملاً در میان 9 فیلم نامزد بخش غیر انگلیسی قرار نگرفت – آکادمی اسکار نامزدهای بخش های نه گانه دریافت جایزه اسکار سینمایی را اعلام کرد. از ایران فیلم بدون تاریخ – بدون امضاء نتوانست نظر عمومی اعضای آکادمی را به خود جلب کند و عملاً در میان 9 …
منبع خبر: تهران 24
دسته بندی خبر: فرهنگی