چرا بازیگر «بچه های آسمان» هیچ وقت ستاره سینما نشد؟

فرخ هاشمیان بازیگر فیلم بچه های آسمان در برنامه حالا خورشید حضور پیدا کرد و گفت اعتیادش مانع از ستاره شدنش در سینما شده است. مجید مجیدی نشانی من را به کارگردانان دیگر نمیداد چون میخواست منحصر به بچه های آسمان بمانم.
(Visited 8 times, 1 visits today)