چرا انتخاب مهران مدیری برای اجرای «هفت» درست است؟

پایگاه خبری و تحلیلی خوزنامه :
1-بهروز افخمی برنامه «هفت» را تا سطح یک کار ژورنالیستیی نازل و زرد، فروکاست. به نظر شما با این هفتِ بی اعتبار، کسی که به سینما نگاهی جدی، راهبردی و تعالی دهنده دارد، حاضر می شد اجرای آن را بپذیرد؟
2-مدیر شبکه سوم سیما بیش از آنکه به ماهیت و ژرفای فعالیت رسانه ای توجه داشته باشد، به جار و جنجال و حاشیه ها خرسند است. بنابراین، طبیعی است که افرادی چون مهران مدیری را بیشتر می پسندد.
3- اگر واقعا حضور مهران مدیری بتواند حامی مالی جدی و پر و پیمانی برای «هفت» بیاورد که شبکه سه نه تنها برای «هفت» هزینه نکند، بلکه از کنار حمایت های آن حامی مالی، بخشی از بدهی خود را به برنامه سازان و تهیه کنندگان (بویژه حوزه سریال) بپردازد، انتخاب مدیری برای «هفت»، حتی اگر آورده فرهنگی و هنری نداشته باشد، دستکم آورده مالی خواهد داشت و مشکلات اقتصادی تعدادی از طلبکاران شبکه را حل می کند.
4-انتخاب مهران مدیری تناسبی منطقی و معنادار با روندهای کلی جریان رسانه ای کشور دارد. اکنون، بیشترِ رسانه ها (بویژه) رسانه های مجازی، بر سرگرمی و غفلت و حاشیه و خبرسازی و جنجال و سطحی نگر …