چرا آن سوی ابرها فیلم خوبی است؟/ به سوی انسانیت

آن سوی ابرها مسیری است از رنج به شوق، از فلاکت به آرامش، و از شر تا خیر. این بار هم مجید مجیدی کارش را درست انجام داده و تصویر جاودانه ای در سینما به یادگار گذاشته. - آن سوی ابرها مسیری است از رنج به شوق، از فلاکت به آرامش، و از شر تا خیر. این بار هم مجید مجیدی کارش را درست انجام داده و تصویر جاودانه ای در سینما به یادگار گذاشته. تصویری از انسان، قابی از انسانیت. گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو-محمدصالح سلطانی؛ ...
منبع خبر: خبرگزاری دانشجو
دسته بندی خبر: فرهنگی