چرایی عدم صدور مجوز ساخت برای دو فیلم سینمایی «هنگامه» و «گارد ریل»

سینماپرس: مدیر روابط عمومی سازمان سینمایی گفت: آقای سیدزاده یک پروانه ساخت متوقف دارند و طبق آیین نامه تا مشخص نشدن وضعیت آن فیلم، امکان صدور پروانه ساخت جدید وجود ندارد.