چالش فیلم های کوتاه در خان نظارت

معرفی آثار راه یافته به سی وپنجمین جشنواره فیلم کوتاه تهران و حذف برخی فیلم ها از سوی شورای نظارت سازمان سینمایی با واکنش صنفی فعالان سینمای کوتاه مواجه شده است. - ،  انتشار فهرست 108 فیلم داستانی راه یافته به سی وپنجمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران و حرف وحدیث ها درباره نقش مستقیم شورای ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی و دفتر نمایش خانگی، مستند و کوتاه سازمان در تعدیل این فهرست و کنار گذاشتن برخی ...
منبع خبر: پارس
دسته بندی خبر: فرهنگی