چالش بازیگران دیجیتال در سینما/ بازیگر «ارباب حلقه‌ها» هشدار داد

سینماپرس: اندی سرکیس با تأکید بر لزوم رعایت حقوق بازیگران برای استفاده دیجیتال از نقش‌آفرینی‌هایشان در دیگر فیلم‌ها، خواستار درخواست غرامت و دستمزد در این موارد شد.