«چارسو» با ۲ سالن میزبان مخاطبان جشنواره فیلم فجر/ بلیت سفید قابل کنترل نیست

رضوی مدیر سینما چارسو گفت: با 2 سالن سینما میزبان فیلم های جشنواره فیلم فجر و مخاطبان علاقه مند هستیم.