پیکر کارگردان پیشکسوت فردا به تهران منتقل می شود

سینماپرس: پیکر «سیدضیاءالدین دری» فردا بعد از وداع با حرم شاهچراغ و زیارت به تهران منتقل می‌شود.