پیکر سعید نورالهی در بهشت زهرا به خاک سپرده شد

از همان لحظات اول با خانه سینما در ارتباط بودیم تا بتوانیم پدر را در قطعه هنرمندان دفن کنیم اما گفتند که تا دو یا سه دیگر مشخص می شود و به همین دلیل ترجیح دادیم پیکر پدر را در قطعات عادی به خاک بسپاریم. –
منبع خبر: میزان
دسته بندی خبر: فرهنگی