پیکر ستاره بالیوود به رسم هندی‌ها سوزانده می شود

سینماپرس: پیکر سری‌دوی از مشهورترین بازیگران بالیوود که به طرزی عجیب در دوبی درگذشت، به خانه رسید و هزاران هندی که در انتظار مشایعت وی بودند با او وداع کردند.