پیش بینی فروش سینماها در سال 98

فیلم های اکران نوروزی در هفته ای که گذشت، معرفی شدند. سینماها آماده یک دوره پرفروش سه هفته ای می شوند. یک دوره 21 روزه که هر سال رکوردهای تازه ای به جا می گذارد. - ، در مقابل این دوره 21 روزه، یک دوره هفت روزه هم وجود دارد که هفته پیش از آغاز اکران نوروزی است. در بسیاری از سال ها، کمترین میزان فروش فیلم ها در همین یک هفته اتفاق افتاده است، بنابراین بیراه نیست اگر بگوییم که قعر و قله بازار سینما در همین چهار هفته ...
منبع خبر: جماران
دسته بندی خبر: اقتصادی