پیشنهاد سرپرست سازمان سینمایی کتابی درباره کیارستمی

خواننده این کتاب اگر حتی یک فیلم کیارستمی را ندیده باشد یا مشتاق سینما هم نباشد، می تواند از این کتاب بهره ببرد. –
منبع خبر: عصر ایران
دسته بندی خبر: فرهنگی