پیام ویدیویی باران کوثری پس از دریافت تندیس جشن حافظ

در روز هایی که ما سینمایی ها تنها ماندیم بیشتر از همیشه جای خالی علی معلم را می شود حس کرد. در این جشن عرق سرد دیده شد علی رغم همه تلاش هایی که شد تا این فیلم دیده نشود. – باران کوثری گفت: در روز هایی که ما سینمایی ها تنها ماندیم بیشتر از همیشه جای خالی علی معلم را می شود حس کرد. در این جشن عرق سرد دیده شد علی رغم همه تلاش هایی که شد تا این فیلم دیده نشود.
منبع خبر: رویداد 24
دسته بندی خبر: فرهنگی