پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به جشنواره ملی فیلم فجر

پایشگر- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر پیام داد.
به گزارش پایشگر، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر پیامی صادر کرد.
متن پیام سیدعباس صالحی به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
سینمای ایران، این هنر فراگیر و مورد اقبال فراوان مردم، اکنون به زبانی گویا و تأثیرگذار تبدیل شده است. سینمای ملی در کنار ترسیم تنوع فرهنگی این سرزمین، تصویرگر ارزش های انسانی و آرمان های برخاسته از انقلاب شکوهمند اسلامی نیز هست و سینماگران فرهیخته در تمام این سال ها بار سنگین رسالتی سترگ را با توان خویش به دوش کشیده اند.
سینمای ایران با دارا بودن محتوای غنی و جذاب در ابعاد منطقه ای و جهانی نیز اوج گرفته و اثربخشی آن در دیپلماسی فرهنگی و گفت وگو با جهان امروز انکارناپذیر است؛ اگرچه باید خود را در تقویت سوژه های انسـانی و فناوری های روزآمد صنعت سینما مجهز کند و برای نیل به این مقصود، دولت وظیفه ای خطیر برعهده دارد.
رویکرد برنامه محوری و پایبندی به اصل شفافیت، افقی روشن و چشم اندازی افتخارآفرین را در مقابل دیدگان ما ترسیم می کند که به …