پیام وزیر ارشاد و مرضیه برومند به جشنواره تئاتر عروسکی

سینماپرس: سید عباس صالحی، و دبیر جشنواره عروسکی تهران مبارک، پیامی را در آستانه برگزاری این رویداد هنری منتشر کردند.