پیام معاون امور هنری به دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان

سینماپرس: سیدمحمد مجتبی حسینی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان پیام داد.