پیام سرپرست سازمان سینمایی به وارش

حسین انتظامی سرپرست سازمان سینمایی در پیامی به جشنواره فیلم وارش این جشنواره را مصداقی از ایفای نقش مسئولیت اجتماعی سینما و توسعه فعالیت های فرهنگی هنری در همه ایران دانست. - وارش ، پیامی را درباره این رویداد سینمایی صادر کرد. در متن پیام وی آمده است: اگر سینما آیینه جلوه گری کمالات و بازنمایی واقعیات اجتماعی و کشف و شهودهای هنری و هنرمند در قالب تصویر است، بدون شک آنچه بر پرده نقره ای ظاهر می شود یا به ...
منبع خبر: افکارنیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی