پیام دبیر جشنواره فیلم فجر به سینماگران

ابراهیم داروغه زاده دبیر سی وهشتمین جشنواره فیلم فجر خطاب به هنرمندان سینما نوشت: هنر آفرینی شما، مرهمی است بر قلوب زخمی مخاطبانتان که قطعاً، - ابراهیم داروغه زاده دبیر سی وهشتمین جشنواره فیلم فجر خطاب به هنرمندان سینما نوشت: هنر آفرینی شما، مرهمی است بر قلوب زخمی مخاطبانتان که قطعاً، شرایط کاهش آلام و دردهایشان را نیز فراهم می نماید. گسترش نیوز: متن دلنوشته ابراهیم داروغه زاده به شرح زیر است: به نام ...
منبع خبر: گسترش نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی