پیام تسلیت رئیس سازمان سینمایی در پی درگذشت منوچهر عسگری‌نسب

سینماپرس: محمدمهدی حیدریان رئیس سازمان سینمایی در پی درگذشت «منوچهر عسگری‌نسب» پیام تسلیتی صادر کرد.