پیام‌های تسلیت مدیران سیما درپی درگذشت «بهرام شفیع»

سینماپرس: معاون سیما و مدیر شبکه یک در پی درگذشت «بهرام شفیع» گزارشگر و مجری مشهور تلویزیون، پیام‌های تسلیتی صادر کردند.