پیامبری که در میان پیروانش نیز غریب است/ تحلیل و بررسی هشت خطای ادیانیِ فیلم مجیدی

سینماپرس: امیر اهوارکی/ اگر نویسندگان فیلمنامه، به عمق بشارت‌های عهدین آگاهی داشتند، می‌توانستند دیالوگ‌های خوبی در این باره بنویسند. مثلاً پاسخ کسانی که اسلام و پیامبر اکرم(ص) را به خشونت متهم می‌کنند در ابتدای باب ۳۳ از سفر تثنیه آمده است. حضرت موسی(ع) با این عبارات به قوم خودش خبر داده است که شریعت پیامبر خاتم برای شما همچون آتش است. لذا قوم یهود، از باران رحمت پیامبر اکرم(ص) فقط رعد و برق آن را نصیب بردند.