پژمان جمشیدی و هادی حجازی‌فر «زیرخاکی» می شوند

سینماپرس: زیرخاکی عنوان سریال طنزی است که جلیل سامان ساخته و قرار شده به آنتن ابتدای سال ۱۳۹۹ برسد.