پُست متفاوت و عجیبِ عبدالرضا کاهانی

عبدالرضا کاهانی، کارگردان سینما به مناسبت تولد همسرش در صفحه اینستاگرام خود پیام تبریکی متفاوت را نوشت.